biochemiczny


biochemiczny
biochemiczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. biochemia. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biochemiczny — przym. od biochemia Badania biochemiczne …   Słownik języka polskiego

  • anaerobowy — przym. od anaerob Bakterie, organizmy anaerobowe. ∆ Proces anaerobowy «proces biochemiczny zachodzący bez udziału tlenu atmosferycznego» …   Słownik języka polskiego

  • nitryfikacja — ż I, DCMs. nitryfikacjacji, blm «biochemiczny proces utleniania amoniaku i soli amonowych na azotyny, a azotynów na azotany przez bakterie nitryfikujące; jeden z podstawowych procesów obiegu azotu w przyrodzie, ma duże znaczenie dla rolnictwa,… …   Słownik języka polskiego

  • oksybioza — ż IV, CMs. oksybiozazie, blm 1. → aerobioza 2. biochem. «proces biochemiczny zachodzący w organizmie z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery, np. tlenowy rozkład kwasu pirogronowego w komórkach zwierzęcych i roślinnych; proces aerobowy» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • katalizator — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. katalizatororze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} substancja, która wpływa na zmianę szybkości reakcji chemicznej bez naruszenia równowagi układu :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień